Merkevaren Fair Transport er utviklet i NLFs søsterorgan Sveriges Åkeriföretag, og tas nå til nye høyder i Norge.

- Transportbedrifter som slutter seg til Fair Transport forplikter seg til å møte strenge krav til arbeidsvilkår, trafikksikkerhet, klima og miljø. Vi har allerede mange hundre NLF-bedrifter som oppfyller disse kriteriene. Nå er målet å verve enda flere, og at så mange transportkjøpere som mulig skal ta ansvar og benytte seg av Fair Transport, sier NLF-direktøren.

Skal spre budskapet

Denne sommeren legger NLF ut på en turné for å gjøre Fair Transport kjent hos transportkjøpere over hele landet. Fair Transport-lastebilen vil kjøre fra Kristiansand i sør til Alta i nord frem mot Stortingsvalget i september. Ved hvert stopp vil det arrangeres møter og presentasjoner av konseptet for lokale transportkjøpere.

- Det vil være et særskilt fokus på statlige og kommunale transportkjøpere. Det er vår mening at disse må gå foran som et godt eksempel og ikke benytte seg av transportører som undergraver kjerneverdiene i trafikksikker, miljømessig og sosialt ansvarlig transport, forteller Mo.

Dette er Fair Transport

Fair Transport er et forpliktende kvalitetsprogram for vegtransportører. Programmet har som mål å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og bedre sjåførenes sosiale forhold.

Fair Transport skal motvirke usunne holdninger i transportkjeden som bidrar til flere ulykker, organisert transportkriminalitet, skjeve konkurranseforhold og sosial dumping.

Ved å bevisstgjøre transportkjøperne sitt medvirkeransvar, og samtidig tilby statlige, kommunale og private transportkjøpere et verktøy som sikrer anskaffelse av bærekraftige transporttjenester, ønsker NLF å gjøre kjøp av samfunnsansvarlig kvalitetstransport mer anerkjent og tilgjengelig.

For å være en Fair Transport-bedrift må transportøren ha:

  • Godkjent trafikksikkerhetsprogram
  • Opplæring i utslippsvennlig kjøreadferd
  • Fullverdig HMS-system
  • Program for bærekraftig bedriftsledelse, herunder arbeidsmiljø og sosialt ansvar