Sniking godtas ikke i det norske samfunnet. Dessverre er det en kjensgjerning at en stor del av utenlandske transportører ikke betaler bompenger. De kjører rett forbi, regninger blir sendt, de blir ikke betalt – staten taper millioner av kroner. Nå sier tungbilnæringen stopp!

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) arrangerer en større politisk markering utenfor
Stortinget fredag 3. oktober kl. 13.30.

Adm. direktør Geir A. Mo vil holde en appell, og sentrale samferdselspolitikere vil være til stede og ta imot NLFs krav. Denne dagen vil det komme mange, forargede lastebileiere og berørte aktører innen norsk lastebilnæring som daglig må forholde seg til urettferdigheten som råder i bransjen.

Forhåndsbetaling/garanti er avgjørende, og betalingsordningen eksisterer i flere europeiske land.
– Uten en forhåndsbetalt løsning som fint kan ordnes av den enkelte før innreise, er det bare å fortsette å sende regning på regning til Polen og Litauen. Obligatorisk forhåndsbetalt brikke må kreves av samtlige som ferdes på norske veier, understreker Geir A. Mo. 

– Får ikke regjerende myndigheter brikka på plass innen januar 2015, må NLF vise hva som menes med vårt slagord: «Uten lastebilen stopper Norge», avslutter Mo. 

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Geir A. Mo, mobil: 93 03 03 88
Kommunikasjonssjef Kari Brun Ågotnes, mobil: 98 23 69 99

 

Tidsperspektiv, obligatorisk bombrikke: 

2008: Brev fra NLF til Vegdirektoratet om urettferdigheten ved utenlandske vogntogs passering av bomstasjoner uten betaling.

2009: NLF fremmet forslag om å innføre obligatorisk bompengebrikke for alle kjøretøyer over 7,5 tonn. Statsråd Kleppa (Sp) lovte innføring fra juli 2012.

2012: Senterpartiet sa på et NLF-arrangement i januar 2012 at arbeidet var forsinket, men lovte gjennomføring høsten 2012.

2012: Statsråd Arnstad (Sp) sa til Riksrevisjonen at forslag til forskrift ville bli sendt på høring så raskt som mulig.

2013: NLF ba Regjeringen Stoltenberg om en fremdriftsplan i januar, svaret var at alt skulle være klart til januar 2014.

2013: Stortinget vedtok i april endringer i veitrafikkloven slik at Samferdselsdepartementet kan fastsette forskrift om obligatorisk brikke.

2013: Samferdselsdepartementet sendte ut pressemelding i juni 2013 og bekreftet innføring av AutoPASS fra januar 2014.

2013: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) lovte i oktober at AutoPASS var prioritet nr. 1, og statssekretær Bård Hoksrud lovte innføring så raskt som mulig.

2014, oktober:
Ingenting er skjedd; urettferdigheten og sinnet vokser!