Olav Slaatsveen fratrer stillingen som administrerende direktør i NLF, gjeldende fra mandag 28. november. Slaatsveen har arbeidet i NLF i over 30 år, de siste 4 årene som adm. direktør. 
– Jeg vil på vegne av forbundsstyret takke Olav for hans mangeårige innsats for NLF, sier styreleder Per Madsen.

Jan-Terje Mentzoni (52) vil fungere i stillingen inntil videre. Han har jobbet i NLF som viseadm. direktør siden 1. januar 2008.

Kontaktpersoner: 
Kommunikasjonssjef    Kari Brun Ågotnes                   Mobil 98 23 69 99 
Forbundsstyreleder      Per Madsen                             Mobil 91 32 67 00