– Det er vanskelig å forstå logikken bak Lysbakkens forslag. Det ligger en årelang NTP-prosess bak, med prognoser for en fremtidig trafikkutvikling som helt klart krever større kapasitet på E18 mellom Østfold og Vinterbro. Å skrinlegge hele prosjektet nå, like før realisering, og samtidig kalle satsingen «meningsløs», faller på sin egen urimelighet, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

NTP-prognose: 147 prosents økning mot 2040

Tidligere denne uken gikk Audun Lysbakken hardt ut mot de planlagte motorvegsatsingene, og da spesielt strekningen på E18, som etter planen skal stå klar i 2026 til en prislapp på 10 milliarder kroner.

NLF-direktøren viser til grunnlagsdokumentet for Nasjonal Transportplan, hvor det er gjort detaljerte analyser av den forventede økningen i godstransport på veg i årene som kommer.

– Frem mot 2040 er det forventet mer enn en dobling i behovet for lastebiltransport i forhold til i dag. Utviklingen vi har sett i tiden etter at dokumentet ble fremlagt, viser så langt at prognosene er treffsikre. 

Må ta høyde for 2000 flere lastebiler i døgnet

I 2014 passerte det i gjennomsnitt 1596 tunge kjøretøy forbi Statens vegvesens tellepunkt på E18 like ved fylkesgrensen mellom Akershus og Østfold. Fem år senere har denne andelen vokst med over 14 prosent.

– I 2040 må man ifølge NTP-prognosene ta høyde for mer enn 2000 flere lastebiler i døgnet på E18 mellom Østfold og Vinterbro. Hvis ikke E18 bygges ut slik man har planlagt, vil denne trafikken tvinges ut på andre strekninger som er mindre tilrettelagt for tungtransport. Det er ikke bra for hverken trafikksikkerheten eller miljøet, sier Mo.