Forslag til statsbudsjett for 2013 inneholder ingen store overraskelser, men det er positivt å se at satsingen på vedlikehold og drift av riksveier samt investeringer på riksveinettet fortsetter. 

Riksveier
– Det er en økning på nesten 11 % når det gjelder drift og vedlikehold av riksveier samt trafikant- og kjøretøytilsyn. Til tross for denne positive økningen synes tempoet å være lavt innen vedlikehold. NLF ser gjerne raskere fremdrift, understreker adm. direktør i NLF, Geir A. Mo. 

Likeså er det også nesten 11 % økning innen riksveiinvesteringer. Det sier NLF seg tilfreds med. Imidlertid er dette ikke nok for å oppfylle planene i NTP som går over fire år: da blir det kun 95 % måloppfyllelse. I sum er likevel NLF fornøyd med forslagene til veibevilgninger tatt i betraktning lovnadene i NTP. 

Kontrollvirksomhet
NLF syns det er skuffende at det ikke er øremerket midler til mer kontrollvirksomhet innen godstransport i 2013.
– Behovet for å kontrollere ulovlig virksomhet innen godstransporten er stort, da særlig innen såkalt kabotasjekjøring. Skal noe gjøres for å få bukt med useriøse utenlandske aktører, må det fokuseres spesifikt på kontroll innen denne næringen. Mangel på kontroll åpner opp for at Norge blir et sted hvor sosial dumping aksepteres fordi man kan operere fritt, poengterer Mo. 

NLF savner også at transport er nevnt som et satsingsområde for Arbeidstilsynet i 2013, på linje med renholdsbransjen og helse- og sosialsektoren. 

Omregistreringsavgift
NLF er tilfreds med å ha fått gjennomslag for at omregistreringsavgiften blir ytterligere redusert. Avgiftsreduksjonen er 40 % for både lastebil og tilhenger. Avgiften hemmer omsetningen for brukte næringskjøretøyer. En slik reduksjon vil åpne opp for at flere mindre aktører kan tørre å kjøre nyere biler, kanskje også flere biler. 

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Geir A. Mo Mobil: 93 03 03 88
Kommunikasjonssjef Kari Brun Ågotnes Mobil: 98 23 69 99