Før han fortsetter, vil Mo understreke at det er fantastisk at vårt land har mulighet til å stille opp for private bedrifter, slik Norge nå gjør.

– Det er viktig å huske på at det er folkets skattepenger og vår felles nasjonalformue som nå tappes for å redde arbeidsplasser og sikre fremtidige skatteinntekter. Desto viktigere at det etableres rettferdige ordninger med like kriterier for de som skal motta støtte, fortsetter han.

Dobbel egenandel

91 prosent av Norges Lastebileier-Forbunds (NLF) bedrifter har under fem ansatte. Rundt 50 prosent av bedriftene er selvstendig næringsdrivende, altså lastebileiere som selv er ute på veien.

– Hvorfor skal disse bedriftene forskjellsbehandles når krisemidler skal fordeles? Det er vanskelig å forstå hvorfor mange av dem skal ha en ekstra egenandel, som i realiteten blir to egenandeler, når skattepengene våre skal brukes for å redde arbeidsplasser. Dette er småpenger for de store, men det som kan redde en liten bedrift, sier NLF-direktøren.

Han sikter til at bedriftene vil få en lavere dekning av de faste kostnadene, 80 i stedet for 90 prosent, og deretter skal de trekkes for en egenandel på kr 10 000 av grunnlaget.

Snart for sent

– Dette gjør at mange av de minste bedriftene – inkludert transportbedrifter, som har mistet store deler av omsetningen sin som følge av denne krisen, ikke vil få tilstrekkelig hjelp når skattepenger skal deles ut for å redde arbeidsplasser. Det er svært skuffende, sier han, og viser til at myndighetenes hovedpoeng med kontantstøtten til bedrifter er å sikre virksomhetens videre drift og arbeidsplasser.

– Jeg er svært skuffet over at Stortinget opprettholder egenandelen for disse bedriftene. Takk til Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet som slåss for dette. Stortinget sier at regjeringen skal se på dette senere. Det er et positivt signal, men jeg frykter at det vil være for sent for flere bedrifter, avslutter Mo. 

*)  Tallene er hentet fra SSB og oppdatert per 9.1.2020. 

Tallene om NLF-bedrifter er egne tall, hentet fra NLFs medlemsregister.