Myndighetene har vedtatt å bruke flere hundre milliarder kroner på å gjøre kystveien E39 ferjefri. NLF mener derimot at pengene heller bør brukes på å ruste opp vegene mellom ferjeleiene, samtidig som det innføres flere avganger.

Stiller spørsmål ved samfunnsnytten

NRK meldte denne uken at Vegdirektoratet har bestilt en analyse som vurderer den samfunnsøkonomiske gevinsten ved nettopp å innføre høyfrekvente ferjeavganger i stedet for ferjeavløsning gjennom kostbare broer og tunneler. Det er spesielt prosjektet ferjefri E39 som har fått varsellampene til å lyse i direktoratet.

– Politikerne må kjenne sin besøkelsestid. Det mest fornuftige vil være å skrinlegge planene for ferjefri E39 og heller bruke midlene på andre prosjekter som gir bedre uttelling både økonomisk og trafikksikkerhetsmessig, forteller NLF-direktør Geir A. Mo.

Han peker særlig på E16 mellom Bergen og Gudvangen og ny E134 over Haukeli med arm til Bergen, som to særdeles viktige prosjekter som bør prioriteres.

– Disse bør bygges ut lenge før det snakkes om de enorme fjordkrysningsprosjektene langs E39.

På bekostning av trafikksikkerheten

NLF-direktøren er godt fornøyd med Vegdirektoratets avgjørelse. Han har lenge pekt på at prestisjeprosjektet med ferjefri E39 fører til vanvittige kostnader, uten at det nødvendigvis er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Hele prosjektet har en prislapp opp mot 340 milliarder kroner, hvorav omlag 200 milliarder kun for fjordkryssingene. Det er fjordkrysningene Mo mener bør utsettes en generasjon eller to, til fordel for andre og langt viktigere prosjekter. Behovet etter økte bevilgninger på fylkesvegnettet i de samme regionene er nemlig skrikende.

– Kombinasjonen av smale, svingete veger mellom ferjeleiene og få ferjeavganger er oppskriften på en stressende hverdag for de ansatte i våre medlemsbedrifter. Dersom ferjene går så hyppig at det i prinsippet ikke spiller noen rolle om man må vente på neste avgang, vil nok mange sjåfører kunne senke skuldrene betraktelig.

Ny ferjeteknologi gir miljøgevinst

Også klimaet og trafikksikkerheten vil kunne nyte godt av en slik tilnærming.

– Når vi i tillegg ser dette i sammenheng med utviklingen av stadig flere tilnærmet utslippsfrie ferjer vil dette også gi en klimagevinst. Samtidig vet vi at det er 67 prosent større risiko for å bli utsatt for en alvorlig ulykke på fylkesveger sammenlignet med riks- eller europaveger. Da er det opplagt at man heller bør prioritere dette foran gigantomanien i fjordkrysningene langs E-39, avslutter NLF-direktøren.