TKH er en ledende kompetanseleverandør og samarbeidspartner for transportbedrifter i Norge. Selskapet tilbyr et bredt spekter av tjenester innen drift og utvikling av transportselskaper, leveranser vedrørende førerkort, etterutdanning, kjøre- og hviletidsoppfølging, HMS-internkontrollsystemer m.v. Selskapet er landsdekkende med 70 ansatte.

Samarbeidet mellom NLF og TKH har som visjon å etablere TKH som næringens egen kompetanseleverandør. Partene skal gjennom et nært samarbeid sikre utviklingen av moderne og fremtidsrettede løsninger for at norsk godstransportnæring skal være den kvalitativt og økonomisk beste leverandøren i fremtidens stadig mer globaliserte transportmarked. Der det ligger til rette for det skal de to organisasjonene også samlokaliseres for å skape best mulig nærhet til NLFs medlemmer og TKHs kunder.

– Med stadig tøffere konkurranse, ikke minst grunnet et sterkt økende antall utenlandske aktører, er det avgjørende at norske transportbedrifter blir mer profesjonelle enn noen gang, sier Geir A. Mo, adm. direktør i NLF. – Gjennom vårt eierskap og samarbeid med TKH skal vi bidra til at våre medlemsbedrifter har fokus på de rette tingene; kunder, kvalitet og kostnader. I sum vil dette avgjøre om næringen opprettholder sin markedsandel i årene fremover, sier Mo som også overtar som styreleder i TKH.

– Vi ser starten på en omfattende strukturendring i næringen, sier forbundsleder i NLF, Per Madsen. – De største blir større og de minste blir borte. Mellom disse ytterpunktene ser vi et økende antall mellomstore bedrifter som opererer delvis i det lokale og delvis i det nasjonale markedet. Disse bedriftene er ofte ryggraden i mange lokalsamfunn, de sysselsetter tusenvis av mennesker og sørger for vekst og utvikling. Skal de greie seg i konkurransen fremover må de være offensive og innovative, og kjempe for kundene sine hver eneste dag. Målet med vårt omfattende samarbeid med TKH er å gi disse bedre verktøy i denne prosessen, sier Madsen som blir styremedlem i TKH.

Daglig leder og hovedaksjonær i Transportkompetanse Haugesund AS, Svein Ove Vetrhus, er glad for å bli en del av NLF-familien:
– Vår visjon for TKH er å være det ledende kompetanseselskapet i vår bransje. Gjennom samarbeidet med NLF skal vi utvikle selskapet til å betjene våre kunder enda bedre. Vi har siden starten i 2007 arbeidet tett med NLF-medlemmer hver eneste dag. Vi kjenner organisasjonen og medlemsbedriftene og gleder oss til å ta fatt på en spennende reise sammen med NLF, uttaler Vetrhus.

– Godstransport på vei er spådd en eventyrlig vekst i årene fremover. Gjennom vårt samarbeid skal vi sikre at norske transportbedrifter som er medlemmer av NLF skal opprettholde og styrke sin markedsandel. Det er det som vil tjene den norske transportkjøperen, norske arbeidsplasser og ikke minst trafikksikkerheten best, avslutter Geir A. Mo og Svein Ove Vetrhus.

FAKTA

NLF:

Landets største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for godstransport på vei.

3800 medlemmer med ca. 15 000 lastebiler og 20 000 ansatte.

TKH:

Ledende kompetanseselskap for transportnæringen og bilbransjen med eierskap i flere kjøreskoler som tilbyr opplæring også på tunge kjøretøy.

Tilbyr fagkurs og rådgivning innen alle forhold for drift og utvikling av transportselskaper, herunder førerkort, løyvekurs, etterutdanningskurs (YSK).

Tilbyr konsulenttjenester innen kjøre- og hviletidsoppfølging, HMS/KHMS.

Enerett på salg og oppfølging av elektronisk administrasjonsprogram ADMMITT, som er spesielt utviklet for transport- og logistikknæringen

Hovedkontor i Haugesund med 70 ansatte fordelt på kontoret over hele landet.

Faste avtaler med ca. 700 norske transportbedrifter.

Kursleverandør til bl.a. Volvo Norge AS, AS Fartsskriver, MEF, Diplom Is, NCC m.fl.