Omstridt aktør

Det menes mye om Girteka i det norske transportmiljøet. Men ingen kan nekte for at de er ambisiøse. Siden oppstarten i 1996 med en bil og tre ansatte har de opplevd en enorm vekst fram til dagens nærmere 4000 biler og 9500 ansatte. Under NLFs Transportkonferanse 19. januar neste år kommer sjefen for deres satsing i Skandinavia, Kestutis Cizikas og samfunns- og kommunikasjonsdirektør Kristian Kaas Mortensen, for å fortelle om selskapet og forretningsmodellen deres. Tittelen på programposten er ikke særlig blyg; «Slik skaper vi Europas største og beste transportselskap.»

Girteka: - Trenger ingen liberalisering av kabotasjereglene

Det er duket for spennende diskusjoner når det mange av NLFs medlemmer anser som en av norske transportørers argeste konkurrenter dukker opp i løvens hule. En formildende omstendighet er at Girteka samtidig tar bladet fra munnen og slutter seg til NLFs kamp mot liberalisering av kabotasjeregelverket. Kaas Mortensen forklarer at standpunktet er helt i tråd med deres forretningsmodell. - Vi trenger ingen liberalisering i EUs kabotasjeregelverk. Det er ikke der vi tjener pengene våre, sier han. Girteka driver internasjonale transporter. Vi greier fint å utnytte vår bilpark fullt ut med dagens regelverk. Faktisk kunne man strammet det ytterligere inn. Alt vi trenger er muligheten til å kjøre ett lass fra sør til nord når vi har levert vår internasjonale last og skal bevege oss ut igjen. Girteka har for øvrig store eierinteresser i det norske selskapet Thermomax Trondheim AS som er medlem av NLF og har tariffavtale med Norsk Transportarbeiderforbund.

Ser fram til spennende diskusjon på konferansen

NLFs direktør Geir A. Mo skjønner at det kan virke provoserende på enkelte at NLF ønsker velkommen til en bedrift som for mange er selve symbolet på konkurransen fra øst. - Det viktigste for NLF er like konkurransevilkår – og som en del av det et strengere kabotasjeregelverk. Vi opplever at Girteka støtter oss i dette arbeidet, samtidig er de ett av europas største transportselskapet. Jeg er sikker på at NLFs medlemsbedrifter kan la seg inspirere av et foredrag om Girtekas utvikling og ser frem til å overvære både innledningen og den påfølgende diskusjonen. Uansett er det gledelig at en så stor aktør i næringen flagger samme syn som oss i den viktigste saken for vår næring på lenge.

Girtekas skandinaviske sjef slutter seg til dette.

-Vi ser at også vår driftsmodell trues av useriøse aktører som utnytter kabotasjeregelverket som et eget forretningsfelt. Derfor setter vi stor pris på arbeidet NLF legger ned i denne saken, og gleder oss til Transportkonferansen, avslutter han.