– Vi er opptatt av at alle skal følge lover og regler. Da er det en selvfølge at vi går foran som gode eksempler. Samtidig er vi opptatt av at saken skal behandles i tråd med forbundets vedtekter, og har derfor bedt NLFs kontrollkomité se nærmere på saken for å vurdere den i tråd med vårt etiske regelverk og våre vedtekter. I mellomtiden har Nilsen fått innvilget permisjon fra sine verv, opplyser forbundsleder Tore Velten.

Det var Nilsen selv som ba om permisjonen i påvente av forbundets behandling;

– Dette er en situasjon som ikke burde ha oppstått. Vår bedrift har, gjennom å betale gebyret, tatt det hele og fulle ansvaret og vil svare på de spørsmål komiteen og forbundsstyret måtte ha, sier Harry Nilsen.