Denne uken ble det kjent at Statens vegvesen planlegger å nattestenge E16 Lærdalstunnelen i fire år i forbindelse med tunneloppgradering.

Kan stenge av Vestlandet

Kolonnekjøring under oppgraderingen vurderes ikke, fordi dette, ifølge Vegvesenet, vil bli for dyrt og uhensiktsmessig. Oppgraderingen har en kostnadsramme på 2,5 milliarder kroner, som er to og en halv gang det tunnelen i sin tid kostet.

– For NLF er dette helt uakseptabelt. Våre bedrifter, som hver dag – og hver natt – frakter gods mellom øst og vest er helt avhengige av å komme seg frem på natta. Det er en tid på døgnet da viktige deler av godstrafikken mellom øst og vest faktisk foregår. Det fraktes livsviktige medisiner, mat og annet gods som skal, og må, leveres innenfor bestemte tidsvinduer. Å snu opp-ned på dette er ikke praktisk mulig, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

E16 er også den eneste vintersikre fjellovergangen mellom øst og vest. I løpet av en gjennomsnittlig vinter opplever transportnæringen regelmessig at det kun er dette alternativet som faktisk er åpent.

– Derfor vil stengingen i realiteten innebære at store deler av Vestlandet i perioder blir avstengt fra resten av landet. Det kan vi rett og slett ikke leve med, ei heller fra et samfunnsikkerhetsperspektiv, forteller Mo.

NLF-direktør Geir A. Mo oppfordrer til koordinering av oppgraderingsprosjekter på strekningen. Her ved Hyvingstunnelen på E16. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo oppfordrer til koordinering av oppgraderingsprosjekter på strekningen. Her ved Hyvingstunnelen på E16. Foto: Stein Inge Stølen

Bør koordineres med andre oppgraderinger

I tillegg til å kreve alternative løsninger som ivaretar oppetiden gjennom døgnet, har NLF-direktøren også konkrete forslag til koordinering av arbeidet på Lærdalstunnelen og andre tunneler på E16 som, etter planen, trenger lignende oppgraderinger.

– Når de først skal gjøre dette arbeidet, må vi også sørge for at oppgraderingene av øvrige tunneler på strekningen skjer samtidig. Vi kan ikke risikere fire år med håpløse forhold mens Lærdalstunnelen oppgraderes, for så å få det samme når andre lange tunneler i området skal tas.

Han har allerede tatt opp saken i samtaler med både samferdselsministeren og vegdirektøren. Begge er innstilte på dialog med næringen for å finne en løsning på dette som er mulig å praktisere.

– Det er vi glade for, og vi ser frem til den dialogen. Det er også kommet meldinger om at oppstart av prosjektet kan bli utsatt ett år. Det er bra – fordi det gir oss bedre tid på å finne løsninger for å sikre fremkommelighet i byggeperioden, sier Mo.