Norges Lastebileier-Forbund (NLF) investerer ytterligere i resultatbasert kompetanse og har ansatt Kjell Olafsrud (46) som markedsdirektør. Olafsrud kommer fra stillingen som daglig leder i Modul Reklamebyrå AS, en stilling han har hatt siden han var med å starte selskapet i 1990. De siste 22 årene har Kjell Olafsrud arbeidet både strategisk og operasjonelt med en rekke store kommersielle selskaper og næringsorganisasjoner, samt med frivillige organisasjoner. Dette har gitt ham solid erfaring og kompetanse når det gjelder å drive kommersiell virksomhet både i bedrifter og organisasjoner. 
Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo er glad for å få Olafsrud med på laget. 
– NLF skal styrke sin posisjon i årene fremover. Å være medlem hos oss skal gi økte fordeler og bedrede rammebetingelser. Vi har derfor behov for enda mer profesjonell kunnskap. Med Olafsruds kompetanse og brede kontaktflate er jeg overbevist om at han raskt vil gi positiv gevinst for vårt videre arbeid, sier Mo. 
Olafsrud gleder seg til å ta fatt på jobben i NLF.
– NLF er en stor og viktig aktør innen landtransport i Norge. Med de utfordringene næringen står foran, er det et stort behov for å styrke forbundet, blant annet gjennom økt medlemsrekruttering. Jeg gleder meg til å jobbe for at NLF skal bli en enda tydeligere og sterkere aktør i bransjen. I tillegg er det spennende å bidra til å øke det norske folks bevissthet rundt viktigheten av en velfungerende godstransportbransje på vei, sier en forventningsfull Olafsrud. 
Kjell Olafsrud skal lede forbundets markedsavdeling med i alt fire ansatte, og blir også en del av NLF sin ledergruppe. Han tiltrer stillingen 15. januar. 
Kontaktpersoner: 

Administrerende direktør Geir A. Mo Mobil: 93 03 03 88
Markedsdirektør Kjell Olafsrud Mobil: 92 88 21 00