NLF har ansatt Geir A. Mo (45) som ny administrerende direktør. Mo kommer fra stillingen som stabssjef i Fremskrittspartiet og rådgiver for partiets stortingsgruppe. Han har i 20 år vært med på å bygge og videreutvikle Fremskrittspartiet til et moderne og synlig parti. I over 15 år var Mo generalsekretær i Fremskrittspartiet. Før det jobbet han ytterligere fem år som politisk rådgiver og som fylkessekretær. Geir A. Mo har tidligere jobbet innen salg og logistikk, og har selv kjørt lastebil i en periode. I tillegg innehar Mo flere styreverv, og er medlem av mange ulike politiske nemnder og utvalg. 
– Det har vært en krevende prosess siden det var mange godt kvalifiserte søkere. Vi er imidlertid sikre på at Geir A. Mo er rett mann til å styre NLF i en periode med store krav til effektiv myndighetskontakt og organisatorisk fornyelse, forklarer forbundsleder Per Madsen. 
– Geir har en unik tyngde og erfaring fra en medlemsstyrt organisasjon, noe som er viktig i NLF. Han stiller med ledererfaring fra en stor organisasjon med mange meningsbærere, og vet hvordan han skal få folk til å trekke i samme retning. Geirs kompetanse fra andre områder enn transportnæringen vil være nødvendig for NLFs strategiske prosjekt ”Veien videre”, sier Madsen fornøyd. 
– Det er med stor ydmykhet jeg har takket ja til å bli administrerende direktør i NLF. Forbundet har en svært viktig rolle og organiserer selve ryggraden i vårt samfunn; godstransporten. Næringens betydning for velstand, vekst og verdiskaping kan ikke undervurderes, sier Geir A. Mo. 
– Økt internasjonalisering, økt innenlands konkurranse og sosial dumping er viktige prosesser som NLF har jobbet med de siste årene. Prosjektet ”Veien videre” sluttføres på landsmøtet i juni og skal trekke opp målene for årene fremover. Sammen med forbundets medlemmer, tillitsvalgte og mange dyktige ansatte på hovedkontoret og regionskontorene, blir min rolle å lede gjennomføringsprosessen. Jeg gleder meg til å bidra og gjøre mitt for å løfte NLF ytterligere frem som den klart ledende og respekterte næringsorganisasjonen for godstransport i Norge, avslutter Mo. 
Geir A. Mo tiltrer stillingen 6. august 2012.

Kontaktpersoner:  
Forbundsleder Per Madsen Mobil: 91 32 67 00
Kommunikasjonssjef Kari Brun Ågotnes Mobil: 98 23 69 99