Det har vært stort press på svenske myndigheter etter at den svenske rikspolisen midt i sommerferien, uten forvarsel, begynte å nekte vogntog over 40 tonn å krysse grensen. 
Myndighetene har derfor måttet handlet raskt, og regjeringen har i dag vedtatt at Sverige går tilbake til den gamle praksisen. Dermed kan norske vogntog med mer enn 40 tonn totalvekt igjen krysse grensen uten frykt for å bli stoppet av svensk politi. 
NLF konstaterer at samarbeid innad i bransjen og konstant press på både egne og svenske myndigheter gir resultater. 
– Det er veldig gledelig å se at svenske myndigheter har skjønt alvoret i denne saken og ordnet opp så raskt, sier adm. direktør Geir A. Mo i NLF. 
– De gått tilbake til gammel praksis, og de har også sørget for at dette nå er hjemlet i regelverket. Vi er fornøyd med svenske myndigheter og vil gi dem ros for at de har klart å ordne opp i dette forholdsvis raskt, legger Mo til. 

Kontaktpersoner:  
Adm. direktør Geir A. Mo Mobil: 93 03 03 88
Kommunikasjonssjef Kari Brun Ågotnes Mobil: 98 23 69 99