- Jeg er svært godt fornøyd med å ha rekruttert en kapasitet som Dag Nordvik til NLF, sier Geir A. Mo.

- Nordvik har en særdeles relevant bakgrunn for stillingen, og dette sammen med hans personlige egenskaper gjør at jeg er sikker på at han vil bidra svært positivt i vårt arbeid for å bedre rammebetingelsene til norske transportører. 

Ser frem til nye utfordringer

Med over 30 års erfaring fra forskjellige kommersielle aktører innen nyttetransport er det liten tvil om at Nordvik tar med seg svært mye relevant kunnskap inn i NLF når han tiltrer 2. mai.

- Dette gleder jeg meg veldig til. Det blir stadig viktigere å kjempe for næringens vilkår og jeg ser frem til å kunne bidra aktivt i arbeidet, forteller han.

Nordvik er 53 år gammel, har utdannelse fra Gjøvik ingeniørhøgskole og har siden 2008 vært daglig leder og salgssjef i SKAB Norge AS, en velkjent aktør i påbyggerbransjen. Tidligere har han hatt stillinger som salgssjef for Renault Trucks Norge AS, produktsjef for Volvo Lastebiler, serviceleder og salg til storkunder for samme merke. 

En viktig rolle for næringen

I det daglige arbeidet som fagsjef for tekniske spørsmål står spesielt myndighetskontakt både i Norge og Europa sentralt. Dette innebærer koordinering av NLFs innspill i offentlige høringer, deltakelse i samarbeidsmøter og utøvelse av kontinuerlig påvirkerarbeid for å fremme konstruktive endringer av lover og regler som kommer næringen til gode.

Stillingen Fagsjef for tekniske spørsmål erstatter den tidligere stillingen Teknisk rådgiver som var besatt av Rune Damm frem til hans fratredelse i februar. Nordvik vil også få fagansvaret for blant annet NLFs tekniske faggruppe når han tiltrer stillingen i løpet av våren.