– Jeg er glad for at Stein Inge Stølen har takket ja til stillingen som redaktør i NLF. Gjennom sin faglige og yrkesmessige bakgrunn og ikke minst gjennom de årene han har vært ansatt som kommunikasjonsrådgiver i NLF har han vist at han har en særdeles god journalistisk teft og et godt øye for hvilke saker vår næring er opptatt av. Med ham som redaktør og den øvrige staben NLF har på redaksjonelt arbeid er dette et stort pluss for forbundet, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Satser på alle flater

I tillegg til arbeidet i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har Stølen en rikholdig mediebakgrunn. Bak seg har han flere år som multimediajournalist for blant annet Autofil, Din Side og Dagbladet, prosjektkoordinator og programleder for TV-seriene «Panser» og «Norge på Dop», samt forfatter av boka «Biler: Norske favoritter fra gullalderen 1950-1980». 

Denne erfaringen har Stølen tatt med seg til NLF, som nå satser fullt på digitalt innhold i både lyd og bilder i tillegg til å styrke og videreføre det tradisjonsrike NLF-Magasinet og nettstedet Lastebil.no.

Stillingen som redaktør har de siste to årene vært en del av markedsdirektør Kjell Olafsruds portefølje.

– NLFs samlede kommunikasjonsarbeid vil fremdeles være en del av markedsdirektørens ansvarsområde, men økningen i aktiviteten har gjort det hensiktsmessig å igjen ha en egen redaktør på våre flater. Stølens nåværende stilling vil bli lyst ut med det første, avslutter Mo.