Det kan fort bli dramatiske konsekvenser for norske transportører, kunder, forbrukere og miljøet hvis Venstre får regjeringen med på å øke diesel- og bensinavgiftene med nesten 1 krone, hevder administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo.
Mo sier videre at forslaget om økt avgift på diesel med hele åtte prosent i 2015 kun fremstår som en måte å balansere Venstres budsjettforslag, pent innpakket i miljø og klimaretorikk. 

Miljøfiendtlig avgiftsøkning

– Det er underlig at Venstre handler mot bedre viten, sier Mo, og viser til at partiet begrunner økningen av dieselavgiften med miljø- og klimaargumenter.

– Etter vår mening vil dette virke mot sin hensikt. At dieselavgiften økes vil ikke bety økt transport med alternative og mer miljøvennlige transportformer, snarere tvert imot, sier Mo.

Sosial dumping, kriminalitet og ulovlig transport

Hvis avgiften økes frykter NLF at transportkjøperne, i stedet for moderne norsk transport, velger øst-europeisk bunnpristransport. Disse selskapene, som ikke er opptatt av bærekraft, ankommer landet med fulle dieseltanker, ofte flere ganger lovlig mengde. En avgiftsøkning vil derfor automatisk gjøre denne virksomheten enda mer attraktiv med enda større konkurranseskjevhet som resultat.

– Vi vet at norske lastebiler for det aller meste er moderne lavutslippslastebiler i forhold til mye av det som kommer inn fra øst-europeiske bunnsprisselskaper. Vi vet at en konsekvens av avgiftsøkningen også kan bli mer sosial dumping, ulovlig transport og økt kriminalitet i form av dieseltyveri, avgiftsunndragelser og så videre, sier Mo, som samtidig viser til at en moderne Euro VI lastebilmotor slipper ut mindre NOx-gasser enn Toyota Avensis 2014-modell med to liters dieselmotor.*

Ønsker like konkurransevilkår

Gjennom høringer i transportkomiteen på Stortinget er Venstre vel kjent med de utfordringene norsk godstransport står ovenfor.
– Det fremstår derfor som underlig at Venstre, som i utgangspunktet er et næringsvennlig parti, fremmer et slikt forslag, sier Mo. Konsekvensen av Venstres jakt på flere avgifts kroner kan derfor fort bli mer forurensing. I tillegg til økt sosial dumping, mer ulovlige transporter og økt kriminalitet. Det kan da umulig være meningen avslutter Mo, som på vegne av NLF vil sende et brev til regjeringspartiene, Venstre og KrF, og kreve at forslaget fra Venstre legges bort!

Økt transportbehov i Norge

– Transportbehovet i årene fremover vil gå opp. Det skjer uavhengig av ønsketenkningen om overføring fra vei til sjø og bane. Flere mennesker har behov for mer transport, både av gods og personer. Det beste politikerne kan gjøre med dette er å sørge for at transporten skjer med moderne miljøvennlige kjøretøyer. Forslaget fra Venstre vil dessverre etter vår oppfatning gi stikk motsatt effekt, avslutter Geir A. Mo

*Ifølge TØI forskningsrapport