Lovforslaget som Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har kjempet for siden 2009 har nå endelig nådd statsråd. I dag la samferdselsminister Marit Arnstad frem forslag i regjeringen om endringer i vegtrafikkloven, slik at det skal bli obligatorisk for tunge kjøretøy over 3 500 kilo å ha betalingsbrikke når de ferdes på norske veier.

– Vi er svært fornøyd med at denne saken nå endelig blir lagt frem. Arnstad viser handlekraft i flere saker nå, noe hun fortjener ros for, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Departementet er klare på at bompengeselskapene har store kostnader som følge av kjøretøy uten brikke. I tillegg påpeker de at innkreving fra utenlandske kjøretøy uten brikke er svært kostbart. Å la være å betale tjener utenlandske useriøse godstransportører på. Av den grunn er NLF derfor dempet optimistiske siden det i lovforslaget ikke er sagt noe om hvordan betalingsinnkreving faktisk skal foregå.

– At statsråden nå anerkjenner den konkurransevridende faktoren i norske sjåførers disfavør, ser vi på som positivt. Det er imidlertid mye som gjenstår og er utsatt til utformingen av lovforskriften. Skal ordningen ha noen effekt, må det i tillegg til brikke også være krav til bankgaranti eller kredittkortbetaling på grensen. NLF er glad for at grunnlaget er på plass, og vi har nå store forventinger til rask fremdrift og gjennomtenkt innhold. 
Kontaktpersoner: 
Administrerende direktør Geir A. Mo              Mobil: 93 03 03 88
Kommunikasjonssjef Kari Brun Ågotnes        Mobil: 98 23 69 99