- Overgangen fra FM til DAB ble godkjent under en forutsetning om at beredskapen ble ivaretatt. Tilbakemeldinger vi får fra medlemmer i fylkene hvor FM-nettet nå er slukket indikerer at dette ikke er tilfelle, forteller administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Det nasjonale FM-nettet ble slukket i Nordland 11. januar og deretter i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal 8. februar. NLF har nå utført en undersøkelse blant medlemmer i disse fylkene for å se hvordan DAB-dekningen oppleves blant yrkessjåfører.

Resultatet er nedslående:

 • 75,4% opplever DAB-dekningen som dårligere enn FM-dekningen var.
 • 68,3% mener DAB-dekningen utgjør en sikkerhetsrisiko.
 • Respondentene listet opp mer enn 60 strekninger hvor DAB-mottaket faller ut.

Det er spesielt i tunneler og i områder hvor det bor lite folk dekningen oppleves som dårligst, med hyppig bortfall og uteblivende trafikkmeldinger. Mange melder også om væravhengig dekningsgrad.

- Yrkessjåfører er helt avhengig av vær- og føremeldinger for å ta seg trygt frem. Nå opplever mange at de får færre trafikkmeldinger enn de gjorde med FM-nettet. Det er spesielt i tunneler og på fjelloverganger beredskapsprinsippet står som aller viktigst, og det er akkurat her dekningen svikter mest. Dette ser vi svært alvorlig på, sier Mo.

Kan sette liv og helse i fare

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) foretok en vurdering i forkant av DAB-slukkingen. I denne ble det konkludert at ”de beredskapsmessige konsekvensene av slukkingen av FM-nettet og overgang til DAB er usikre, men mest sannsynlig små”.

- Når 3 av 4 yrkessjåfører opplever at radiodekningen nå er dårligere enn før, bør det gå en alarm hos myndighetene. Dette kan i verste fall føre til at viktige meldinger ikke når fram når det står om liv, avslutter Mo. 

NLFs DAB-undersøkelse

Respondenter: 125

Er DAB-mottakeren fabrikkmontert eller ettermontert?

 • Fabrikkmontert: 15,2%
 • Ettermontert: 61,6%
 • Har ikke DAB-mottaker: 21,2% 

Er DAB-dekningen bedre eller dårligere enn FM-dekningen var?

 • Dårligere: 75,4%
 • Omtrent lik: 15,8%
 • Bedre: 8,8% 

I hvor stor grad mener du DAB-dekningen utgjør en sikkerhetsrisiko?

 • Ikke i det hele tatt: 9,4%
 • I liten grad: 22,2%
 • I noen grad: 42,7%
 • I stor grad:  25,6% 

Opplever du tekniske problemer med DAB-utstyret?

Nei: 55,7%

Ja: 44,3%, herav

 • I liten grad: 9,8%
 • I noen grad: 78,4%
 • I stor grad:  11,8%