Statens vegvesen har i dag sendt ut en pressemelding hvor det står at for å kunne åpne Oslofjordtunnelen for tunge kjøretøy, vil de umiddelbart starte arbeidet med å bygge 26 evakueringsrom. Det betyr at det antagelig vil gå ytterligere et halvt år før gjenåpning. 
Menneskers sikkerhet skal alltid komme først, og alt som øker trafikksikkerheten generelt og fremkommeligheten for transportnæringen spesielt, er NLF positive til. Videre er vi glade for at Statens vegvesen kommer opp med løsninger. Imidlertid mener NLF at her har prosessen tatt for lang tid, og av den grunn er det behov for midlertidige løsninger. 
– Norges Lastebileier-Forbund har vanskelig for å forstå at denne prosessen kan ta så lang tid. Over ett års stenging av denne viktig hovedfartsåren for tunge kjøretøy, er ikke akseptabelt. En fortsatt stenging vil få altfor store konsekvenser for næringslivet generelt og for lastebilnæringen spesielt. NLF krever derfor at tunnelen straks åpnes for tunge kjøretøy uten tilhenger, sier NLFs forbundsleder Per Madsen. –Vi kan ikke lengre godta at Statens vegvesen nekter å ta hensyn til en hel nærings rammevilkår. En åpning for single lastebiler vil i hvert fall forenkle noe den daglige virksomheten til de deler av transportnæringen som berøres. Samtidig vil det lette presset på trafikkbelastningen gjennom Oslo, avslutter Madsen. 
Kontaktpersoner:

 Kommunikasjonssjef  Kari Brun Ågotnes Mobil 98 23 69 99
 Forbundsleder Per Madsen Mobil 91 32 67 00