I ett døgn, tirsdag 18. til onsdag 19. juni, har medlemmer i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) stått ved 20 tellepunkter over hele landet. Her har de telt alle vogntog og semitrailere som har kjørt forbi, samt notert seg om disse er norske eller utenlandske.

Til sammen ble det registrert 23 667 kjøretøy ved de 20 tellepunktene. Av disse var 8 441 utenlandske, en utenlandsandel på hele 36 %.

– Vi er klar over at dette ikke er en vitenskapelig studie, men det er et godt bilde på hvem som kjører på våre veier gjennom et vanlig døgn i juni, understreker Geir A. Mo.

Tellepunktene nær svenskegrensen, på Svinesund og ved Kongsvinger, hadde høyest andel utenlandske kjøretøy, med henholdsvis 91 % og 71 %.

– Dette er urovekkende mye, selv til å ligge så nært grensen. Det bekrefter at norsk internasjonal transport i realiteten er en saga blott, sier Geir A. Mo.

Dersom man ser bort i fra tallene som er samlet inn ved grenseovergangen på Svinesund og ved Kongsvinger, er resultatet av tellingen likevel høyt: 27 % utenlandske kjøretøy – over én av fire. I Sverige er forsker Henrik Sternberg ved Lunds Tekniska Högskola i gang med en kabotasje-studie, der han og hans team analyserer omfattende data samlet inn ved hjelp av en app. Resultatet så langt viser at ulovlig kabotasje brer om seg i vårt naboland.

– Vi kan selvfølgelig ikke si noe om hvor mange av de utenlandske kjøretøyene vi har telt som kjører ulovlig. Ser vi resultatet opp mot den svenske studien, samt hva våre medlemmer er vitne til ute på veien, er det likevel rimelig å anta at en høy andel av den utenlandske tungtrafikken utfører ulovlig kabotasje som truer vår næring. Resultatet av tellingen understreker enda en gang at myndighetene må klargjøre regelverket og bevilge nok penger til kontroll. Skjer ikke dette frykter vi at nasjonal norsk landtransport kan lide samme skjebne som den internasjonale, avslutter Geir A. Mo.

Klikk her for å se tallene fra hvert enkelt tellepunkt.

Kontaktpersoner: 
Administrerende direktør Geir A. Mo Mobil: 93 03 03 88 
Fung. kommunikasjonssjef Hedda Klemetzen Mobil: 45 02 36 90