Per Madsen kom inn i forbundsstyret etter at han ble oppfordret til å stille til valg som styremedlem ved landsmøtet i Sarpsborg i 2006. To år etter, under landsmøtet i Tromsø i 2008, trakk den sittende lederen seg.

- Etter mange oppfordringer stilte jeg til valg og ble valgt enstemmig, forteller Madsen.

Relevant organisasjon

Per Madsen kan se tilbake på en lang karriere som forbundsleder når han nå trer til side ved landsmøtet i Alta i juni. Den viktigste saken han har jobbet med er ifølge han selv strategiprosjektet” Veien Videre”.  

- En omfattende prosess i organisasjonen kulminerte på landsmøtet i Trysil i 2012. Det hele munnet ut i en strategi- og handlingsplan for NLF der målet er å sørge for at NLFs standpunkter blir mer synlig og samtidig øke fokuset på et mer tydelig næringspolitisk arbeid basert på dette, sier Madsen.

Mange utfordringer

Selv om Per Madsen nå trer til side for å gi plass til nestleder Tore Velten, har Madsen fortsatt blikket rettet fremover.

Han mener bransjen også i fremtiden vil stå overfor store utfordringer.

- Hovedutfordringen er at medlemsbedriftene må klare å tilpasse seg en ny og krevende hverdag der de skal drive industriell produksjon med transportmateriell som driftsmidler i et marked som blir mer og mer preget av internasjonalisering.

Må stå på videre

Han tror dette vil sette store krav til kompetansen fremover.

- Det er viktig at kompetansen til lederne i bransjen styrkes for å sikre at bedriftene drives med gode resultater fremover. Samtidig er det avgjørende at også samfunnet støtter opp om den nytten som godstransporten utgjør, sier Madsen.

- Jeg er stolt over å ha vært med på å utvikle NLF til å bli en tydelig og relevant organisasjon for godstransporten. Fortsatt er det mye arbeid å gjøre, ikke minst siden godstransport på vei vil øke kraftig i årene som kommer. For det nye forbundsstyret er det viktig å fortsette moderniseringen og fornyelsen av forbundet og jeg håper hele organisasjonen stiller seg bak dette viktige arbeidet, sier avtroppende forbundsleder Per Madsen.