Dette blir første gang Hareide sitter bak rattet i en stor lastebil. Han tok gladelig utfordringen da Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, i sommer spontant utfordret han til å prøve seg som yrkessjåfør. Spørs om det kribler litt mer i magen til vår samferdelsminister når han nå faktisk skal gjøre det!

Planen er at Knut Arild Hareide skal kjøre hele veien selv fra Hellerudsletta til Gjerdrum barneskole, der første trinn skal ta imot han. Vel framme på barneskolen i Viken, skal ministeren lære barna om trafikksikkerhet gjennom trafikksikkerhetskampanjen Venner på veien.

Program 8. oktober kl. 8.30–10.30

Kl. 8.30: Sjåføropplæring – hvor statsråden blir introdusert til å kjøre lastebil, og det å kjøre selv, før Hareide kjører i en stor lastebil fra TK-Trafikkskole/Tungbilskolen, fra Hellerudsletta, Kragerudveien 50 på Skjetten

Kl. 9.20 (ca.): Hareide kjører inn portene til Gjerdrum barneskole, Gjerivegen 3, 2022 Gjerdrum

Kl. 9.30: Hareide viser fram bilen, og det blir opplæring om trafikksikkerhet ved og i lastebilen gjennom trafikksikkerhetskampanjen Venner på veien i skolegården. Her blir det god anledning til å ta bilder av Hareide og barna (allerede klarert med skolen). Det er ikke mulig å ta bilder inne i klasserommet.

Kl. 10.30: Avslutning

NB! Opplegget er tilpasset et strengt smittevern av hensyn til covid-19. Det skal holdes minumum to meters avstand til statsråden og øvrige deltakere. 

Om Venner på Veien

Norges Lastebileier-Forbunds trafikksikkerhetskampanje,  Venner på veien, retter seg mot barn på første og andre trinn på barneskolen. Målet er å lære barna mer om hvordan de skal forholde seg til store lastebiler i trafikken. Undervisningen foregår i to deler: først i klasserommet og så ute i skolegården. I 2019 fikk 49 skoler og 2611 elever besøk av Venner på veien. Venner på veien har blitt gjennonført årlig siden 2015, og hittil har 11.005 elever ved 221 skoler blitt kjent med trafikksikkerhet gjennom Venner på veien.

Pliktig påmelding og smittevern

Av hensyn til smittevern,  vi ha påmelding med navn, hvem du representerer og mobilnummer. Det er mulig å være med på deler av arrangementet, enten ved å møte bare på Hellerudsletta eller direkte på Gjerdrum barneskole.

Du skal ikke delta om du er syk, har luftveissymptomer eller er i karantene. Myndighetenes anbefalinger om smittevern skal følges, både på skolen og øvrige steder. Det råder et krav om minimum to meters avstand, som skal overholdes av alle deltakere.

Påmelding og andre spørsmål rettes til Helen Karlsen, kommunikasjonssjef i NLF, på  hk@lastebil.no eller tlf. 900 12 715.

Oppmøte for pressen (valgfritt: ett/begge)

Kl. 8.30 på X-Meeting Point på Hellerudsletta, Kragerudveien 50, 2050 Skjetten.

Kl. 9.30 på Gjerdrum barneskole,Gjerivegen 3, 2022 Gjerdrum.