If og NLFs Trafikksikkerhetspris 2012: 
NLFs kundekontakter i If nominerte kandidater fra hele Norge. Av disse ble tre bedrifter med i en finalerunde, der Åge Widme Transport, Oppland, ved daglig leder Åge Widme, ble kåret til vinner. Prisen består av 30 000 kroner og er et samarbeid mellom NLF og If. Kriteriene som ligger til grunn for prisen er blant annet at bedriften har vesentlig mindre skader og ulykker enn snittet for bransjen over lang tid og at bedriften fremstår som en foregangsbedrift når det gjelder trygg og sikker lastebiltransport. 
– Det var en fin pris å få. Virkelig artig, uttaler Åge Widme.

Åge Widme (til høyre) fikk overrakt If og NLFs Trafikksikkerhetspris for 2012  av forbundsstyreleder Per Madsen i NLF (til høyre) og Atle Sørensen i If.  Foto: Arild W. Åge Widme (til høyre) fikk overrakt If og NLFs Trafikksikkerhetspris for 2012 av forbundsstyreleder Per Madsen i NLF (til høyre) og Atle Sørensen i If. Foto: Arild W.

Juryen for If og NLFs trafikksikkerhetspris 2012 besto av Kjetil Meaas og Rune Damm i NLF, samt Arild Gjermundsen og Olav Viken i If. 

NLFs Transportørpris 2012: 
Av de seks nominerte ble det Rivenes AS, Hordaland, ved daglig leder Bjørn Rivenes, som fikk NLFs Transportørpris 2012. Den består av 25 000 kroner, og blir delt ut av NLF. Det er Bilimportørenes Landsforening som sponser prisen. Kriteriene som ligger til grunn er blant annet å følge NLFs etiske regelverk og NLFs statutter, å ha et fungerende HMS-basert sikkerhetssystem, å ha sunn økonomisk drift og et godt omdømme. 
– Jeg er veldig stolt av å få denne prisen, uttaler Bjørn Rivenes og presiserer: 
– Det er selvfølgelig alle ansatte og medarbeidere som bidrar til en sånn utmerkelse, dette er ikke noe ledelsen klarer alene.

Bjørn Rivenes (til høyre) fikk overrakt NLFs Transporttørpris for 2012  fra administrerende direktør i NLF, Jan-Terje Mentzoni (midten)  og Knut Martin Breivik fra Bertel O. Steen AS Mercedes Benz Norge. Breivik representerte Bilimportørenes Landsforening, som sponser prisen. Foto: Arild W. Bjørn Rivenes (til høyre) fikk overrakt NLFs Transporttørpris for 2012 fra administrerende direktør i NLF, Jan-Terje Mentzoni (midten) og Knut Martin Breivik fra Bertel O. Steen AS Mercedes Benz Norge. Breivik representerte Bilimportørenes Landsforening, som sponser prisen. Foto: Arild W.

Juryen for NLFs Transportørpris 2012 besto av Jan-Terje Mentzoni og Inge Børli i NLF, Tore Lillemork fra Bilimportørenes Landsforening, Geir Kvam fra Norsk Transportarbeiderforbund og Arild. W. Johansen i BNT. 
Kontaktperson: 

Kommunikasjonskonsulent Hedda Klemetzen  Mobil: 45 02 36 90