Kabotasjekjøring er et stort problem, ikke bare i Norge, men i hele Europa. Vinteren har vært tøff for nasjonal veitransport i mange vest-europeiske land. Den trues av utenlandske useriøse transportører som kjører ulovlig og bedriver piratvirksomhet på andre lands territorium. Mange lands nasjonale godstransportnæringer sliter pga. ulike konkurransevilkår. 

I mars overleverte den nederlandske regjeringen en omfattende rapport til EU-parlamentet om de negative konsekvensene av kabotasjekjøring. Regjeringen er sterkt imot en ytterligere liberalisering av kabotasjeregelverket. Tidligere i vår innførte Finland et strengt og mer detaljert regelverk for å demme opp under de kritiske effektene av kabotasje. Blant annet er de tydelige på transportkjøpers ansvar. I forrige uke la Danmarks transportminister frem en pakke med tiltak for å redusere de negative virkningene av kabotasje. Det inkluderer en innstramning av regelverket, økning i bøtenivået, samt ekstra innsats rettet mot sosial dumping. Myndighetene i disse landene har forstått alvoret. 

– EU-kommisjonen har også forstått alvoret. Det viser kommisjonens nylige utsettelse av ytterligere liberalisering av kabotasjereglene til konsekvensene er godt nok utredet. Nå må også den norske regjeringen forstå alvoret og ta ansvar, sier en oppgitt adm. direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Geir A. Mo.

NLF sender i dag et brev til samferdselsminister Marit Arnstad. Her oppfordres hun til snarest å innkalle partene i transportnæringen for å drøfte den prekære situasjonen samt hvilke tiltak som bør igangsettes. Forbundsstyret har kommet med en  uttalelse om saken som kan leses her på lastebil.no 

Kontaktpersoner:  
Administrerende direktør Geir A. Mo Mobil: 93 03 03 88
Kommunikasjonssjef Kari Brun Ågotnes Mobil: 98 23 69 99