Det er dramatiske tider for transportnæringen. Nyhetsbildet preges av utfordrende vinterforhold, avsløringer innen organisert kriminalitet, omorganisering i Vegvesenet og endringer i regelverk. Samtidig utfordres selv de mest grunnleggende prinsippene for hva en transportbedrift skal være, og hvilke rammevilkår som skal legges til grunn for trafikksikker, sosialt ansvarlig og ikke minst miljøvennlig drift i årene som kommer.

På NLFs transportkonferanse 17.-18. januar 2020 blir alle disse temaene gjenstand for diskusjon blant lederne innen samferdselspolitikk, myndigheter og næringsliv.

Høyaktuelle og krevende temaer

– Vi har sikret oss de viktigste navnene også i år. På den måten er vi garantert at vår stemme blir hørt av de som har hånda på rattet innen transportpolitikk og byråkrati, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

På listen over foredragsholdere finner man blant annet samferdselsminister Jon Georg Dale, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, avdelingsdirektør for utekontroll i Statens vegvesen Kjetil Wigdel, konsernsjef i Telenor Sigve Brekke, samt forskningssjef Britt Ann K. Høiskar i NILU.

Temaene som skal diskuteres og debatteres er både høyaktuelle og krevende.

– Vi vil blant annet se på hva som faktisk gjøres for å sikre at transporten i fremtiden skal bli mer bærekraftig, både når det kommer til konkurransevilkår, miljø og ikke minst samfunnsutvikling, forklarer NLF-direktøren.

For mer informasjon og program, klikk her