Norges Lastebileier-Forbund (NLF) setter trafikksikkerhet i høysetet, og vi ser med bekymring på de mange dødsulykkene i Midt-Norge hvor tunge kjøretøy er involvert. Dette tar NLF på alvor; vi har i flere år hatt en egen kursansvarlig som drar rundt til medlemsbedrifter og kjører sikkerhetskurs for alle bak rattet. NLF har også et eget omdømmeprogram for yrkessjåfører –  Mer proff, mindre stress – som tar for seg korrekt kjøreatferd i trafikken. I tillegg har vi løpende samarbeid med lokale og sentrale myndigheter. Hensikten er blant annet å skaffe dokumentasjon og fakta for å få redusert dødsulykker der tunge kjøretøy er involvert. 
NLF ønsker imidlertid å poengtere at å være involvert ikke er ensbetydende med å være den utløsende part til en ulykke. En ulykke kan ha skjedd som følge av mange ulike faktorer. 

For NLF-medlemmer er trygghet og forutsigbarhet avgjørende for å oppnå et stabilt arbeidsmiljø i hverdagen, og NLF setter derfor trafikksikkerhet høyt i alt operativt arbeid. Av den grunn har  NLF inngått en avtale med Statens vegvesen hvor partene gjensidig forplikter seg til å samarbeide om trafikksikkerhet og utveksle all relevant informasjon. 

Vi ser at Statens vegvesen ved seniorrådgiver Bjarne Sandnes uttaler seg om dødsulykker og vogntog til Adresseavisen 12. mars 2012. Der sier han bl.a. at ”…det lastes for tungt, for høyt, det er for stor fart og noen blåser i kjøre- og hviletidsbestemmelsene.” Dette er ny informasjon for NLF og vi kjenner ikke til en slik problematikk blant våre medlemmer. Vi vil svært gjerne vite hvilke tall og fakta Statens vegvesen legger til grunn for en slik uttalelse. NLF er meget overrasket over at en vegvesen-medarbeider slenger ut slike udokumenterbare påstander, og vil derfor be om et snarlig møte med Statens vegvesen for å få kartlagt hva en så sterk uttalelse bygger på.  
  Kontaktpersoner:

 Adm. direktør Jan-Terje Mentzoni  Mobil: 41 50 67 80
 Kommunikasjonssjef Kari Brun Ågotnes  Mobil: 98 23 69 99