Norges Lastebileier-Forbund mener Statens vegvesen går bort fra tidligere løfter om utbygging av døgnhvileplasser i forslaget til NTP. Deres handlingsprogram for 2010–2013 er bygget på eksisterende NTP. Der ble det lovet 72 mill over en fireårsperiode, og det skulle brukes til nær 20 døgnhvileplasser.

Ambisjonene for neste periode er lave; det foreslås 11 plasser på 10 år i stedet. Én døgnhvileplass i året monner ingenting. Senest 23. januar i år undertegnet NLF og Statens vegvesen en avtale om trafikksikkerhet, og et av punktene de forpliktet seg til, var å ”…arbeide for flere døgnhvileplasser”. Forslaget til NTP har imidlertid viet bare to setninger til problematikken. Forslaget bærer preg av arroganse overfor en stor og hardtarbeidende yrkesgruppe.

NLFs medlemmer og yrkessjåfører har krav på bedre veger og arbeidsforhold. Selv om godstransporten på bane økes betraktelig, vil det fortsatt bli økning i godstransport på vegen.

Den internasjonale veitransportunionen (IRU) jobber aktivt for at europeiske hovedveier skal ha en døgnhvileplass for hver 50nde kilometer. NLF savner initiativ fra norske myndigheter til å sørge for en trygg og komfortabel arbeidshverdag for godstransportsjåfører på norske hovedveier. 
Det hadde vært interessant å vite hvordan for eksempel vegdirektør Terje Moe Gustavsen hadde taklet å jobbe på et kontor uten tilgjengelig toalett. 
 Kontaktpersoner: 

Adm. direktør Jan-Terje Mentzoni Mobil: 41 50 67 80
Kommunikasjonssjef Kari Brun Ågotnes Mobil: 98 23 69 99