Ministeren var tilstede da NLF avholdt Venner på veien-opplegget for tredje klassetrinn på Hoffsvangen skole på Toten. Gjennom både teoretisk og praktisk undervisning får de aller yngste trafikantene lære hvordan en best kan forholde seg til store lastebiler i trafikken, i tillegg til andre viktige sikkerhetsaspekter.

Engasjert undervisningsleder

Det var nestleder i NLF, Tore Velten, som sto for undervisningen på Hoffsvangen skole. Han brenner for trafikksikkerhet og legger gjerne inn et ekstra gir for å få det viktige budskapet ut til barna. En av beskjedene som blir formidlet, er at de må vinke til lastebilen og gjøre seg til kjenne i trafikken. Hvis sjåføren ser deg, er dere venner på veien.

- Det er i denne alderen mange først begynner å prøve seg i trafikken, enten på sykkel eller som fotgjenger alene. Samtidig er de utrolig lærevillige. Derfor er dette et svært godt tidspunkt å nå ut til de små på, sier Velten. 

Det var også Tore Velten som først satte i gang med Venner på veien. Det hele begynte i hjembygda Hernes tidlig på nittitallet, før han fortsatte på andre skoler i Hedmark og Oppland. Engasjementet har ikke gått upåaktet hen, og i 2002 mottok han Ludvigprisen, som deles ut til personer som gjør en særskilt innsats for trafikksikkerhet.

Solvik-Olsen storfornøyd

Både barna og samferdselsministeren så ut til å kose seg under opplegget.

– Det skal være trygt å ferdes i trafikken. Å sørge for at de omgås lastebiler på en sikker måte, at de er klar over blindsoner og stoppelengder, er informasjon som er viktig å få ut til barna, sier Solvik-Olsen.

Store blindsoner

En av de heldige som får sitte bak rattet på en ekte lastebil, er Isak Eide Berrefjord (9). Med samferdselsministeren som assistent blir blindsonene foran og på sidene grundig undersøkt. Likevel greier han ikke å få øye på alle barna som står plassert rundt lastebilen. 

– Du kan sikkert gjemme et hundretalls barn i disse blindsonene, hvis du pakker de tett nok sammen, sier Solvik-Olsen mens han strekker hals over dashbordet.

– Det er utrolig mye en ikke ser, konkluderer han. Dette kan Isak bekrefte.

Han og vennene i tredje klassetrinn på Hoffsvangen skole tar nå med seg en helt annen forståelse for lastebilen hjem i skolesekken.

Venner på veien

Trafikksikkerhetskampanjen Venner på veien er et initiativ fra Norges Lastebileier-Forbund (NLF) i samarbeid med If, med støtte fra Samferdselsdepartementet og Trygg Trafikk. Målgruppen er barn i de tidligste skoletrinnene, som får besøk av en lastebil på skolen og blir fortalt om de viktigste trafikksikkerhetsfaktorene. Undervisningsopplegget blir ledet av NLF-representanter med spesialkompetanse innen trafikksikkerhet og opplæring. Venner på veien blir allerede utført på skoler over hele Norge. Målsetningen er å nå ut til flest mulig barn i alderen 6-9 år.