På landsmøte mandag ble NLF-sjefen valgt til ny styreleder for medlemsorganisasjonen Trygg Trafikk.

Som ny styreleder er Mo en faglig sterk skikkelse, og et viktig knutepunkt innen trafikksikkerhet siden han representerer lastebileiere og yrkessjåfører gjennom rollen som adm. direktør i NLF.

Landsmøtet og valggjennomføringen ble etterfulgt av den nasjonale trafikksikkerhetskonferansen «Skulle bare på jobb», med tema «arbeidsrelaterte ulykker».

Trygg Trafikk sin valgkomite har vektlagt Mo sin erfaring som aktiv opinionspåvirker, både innad i egen organisasjon og utad mot andre trafikantgrupper. Hans arbeid for å fremme blant annet NLFs interne trafikksikkerhetsprosjekt Dugnad for færre skader, nevnes også. I tillegg er han kjent for å sette trafikksikkerhet på dagsordenen i mange ulike fora. Valgkomiteen har også merket seg hans arbeid for NLFs Transportørpris for å sikre transportkjøper kvalitet på tjenester.

– Først og fremst er jeg glad over å bli vist en slik tillit. Rollen som styreleder i en av Norges mest slagkraftige, stødige og omdømmesikre medlemsorganisasjoner krever positiv innsats. Det vil jeg mer enn gjerne bidra med. Aktivt trafikksikkerhetsarbeid er avgjørende for et trygt levemiljø. Det gjelder for alt fra skoleelever, turister og mosjonister til de som har veien som arbeidssted – bak rattet eller på asfaltleggeren. NLF setter trafikksikkerhet i høysetet så for oss som forbund er jeg sikker på at styreledervervet vil bli en positiv opplevelse for medlemmene. Det er viktig at vi nå jobber sammen og ser på felles løsninger for å redusere ulykker, og jobber koordinert mot vedtatt nullvisjon, sier en engasjert Geir A. Mo.