All transport av tunggods er forbundet med risiko. For å øke trafikksikkerheten er det viktig å redusere denne risikoen til et minimum. Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har sammen med bransjeforeninger og eksperter identifisert fire konkrete områder hvor det savnes tydelige retningslinjer. Nå lanseres derfor dokumentserien NLF-standard, som består av fire rutinebeskrivelser for sikring av containere og betongelementer under transport, generell lastsikring og tunnelbrann med tunge kjøretøy. NLF-standard baserer seg på gjeldende lovverk og regler og skal gjøre det enklere for bedrifter å ta riktige sikkerhetsvalg.

Bedre opplæring og tydeligere retningslinjer

- Våre medlemmer har gjennom generasjoner tilegnet seg unik erfaring og kompetanse. De fleste kjenner derfor godt til rutinene som beskrives i dokumentserien, men til nå har vi ikke hatt en tydelig standard, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

De fire rutinebeskrivelsene som nå lanseres er begynnelsen på en lengre dokumentserie. Målet er å innføre NLF-standard i alle fag- og bransjeområder som i dag trenger tydeligere retningslinjer. Mo er glad for all hjelp og støtte NLF har fått i prosessen, og ser frem til å kunne publisere enda flere rutinebeskrivelser i fremtiden.

- Vi har over lengre tid arbeidet med å innhente all kunnskapen som våre medlemmer, samarbeidspartnere og eksperter sitter på. Nå håper vi at denne innsatsen bidrar til bedre opplæring og tydeligere retningslinjer, slik at vi på sikt kan redusere antall skader og ulykker ytterligere.

NLF-standard gjøres tilgjengelig for alle medlemmer og ligger inne som en fast del av NLFs KMV-system (Kvalitet og miljø på vei). De hentes ut ved å logge inn på medlemsområdet på Lastebil.no, men kan også bestilles direkte fra NLF i heftet format.

NLF-standard - fire rutinebeskrivelser:

Lastsikring ved transport på vei

- Generelle retningslinjer for lastsikring av gods på tyngre kjøretøy. Inneholder alle godkjente lastsikringsmetoder, bestemmelser, sikringsverdier, teknikker og løsninger.

Lastsikring av betongelementer under transport

- Utformet sammen med Betongelementforeningen, samt ledende transportører og betongprodusenter. Rutinebeskrivelsen er også beregnet for prosjektledere og andre som påvirker geometri og inndeling av betongelementer.

Transport av krokcontainere

- Utformet sammen med påbyggerbransjen som respons på Statens havarikommisjons konklusjon i deres temaundersøkelse knyttet til krokcontainertransport. Her ble det pekt på mangelen av en konkret veileder knyttet mot frakt av containere, samt gode rutiner for daglig sjåførkontroll av festepunkter og metoder.

Tunnelbrann - Tyngre kjøretøy

- Omtrent 20 tunnelbranner forekommer hvert år i Norge. Disse ulykkene har et stort skadepotensial. Derfor er det viktig å ha tydelige retningslinjer som kan være til hjelp dersom en skulle bli involvert i en tunnelbrann.