NLFs landsmøte er en av de viktigste milepælene for den norske lastebilnæringen. Der blir forbundets vedtekter, politikk og styresett avgjort for de neste to årene. Samtidig får delegater og observatører mulighet til å snakke direkte med sentrale beslutningstakere innen samferdsel og næringsliv, som også frekventerer møtet.

Større enn myndighetene anerkjenner

Landsmøtet som ble avholdt denne helgen fant sted i Finnmark på Scandic hotell Alta og ble åpnet av ordfører Monica Nielsen. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen holdt også et innlegg, mens samferdselsministeren bidro med en videohilsen.

Blant mange viktige saker som ble diskutert, sto styrket innsats mot ulovlig kabotasje sentralt – både i vegdirektørens innlegg og hos NLF-representantene. Det er bred enighet i næringen om at problemet er større enn myndighetene anerkjenner, og at dette bare vil vokse hvis ikke det tas grep.

Ny forbundsleder med stort ansvar

Dette er en av oppgavene påtroppende forbundsleder Tore Velten vil ta på alvor når han trer inn som NLF-medlemmenes øverste representant.

- Uten NLF står den norske lastebilnæringen helt ubeskyttet mot et system som i økende grad belønner prisdumping. Det være seg statlige aktører med ansvarsfraskrivelse som beste verktøy, eller utenlandske logistikk-giganter som spiser lavkostsjåfører til frokost, sier den ferske forbundslederen i sitt innlegg under lørdagens møte.

Målet er full aksept

Han har ingen illusjoner i forhold til utfordringene som ligger i horisonten.

- Vi har en stor jobb å gjøre, og den jobben er det ingen andre som har tenkt å gjøre for oss. Innen 2030 skal det ytterligere 125 millioner tonn ut på vegene våre. Mesteparten av dette er det våre medlemmer som skal frakte. Vi vil arbeide for at lastebileierne kan gjøre jobben sin med full aksept fra samfunnet og med politisk vilje i ryggen, avslutter Velten.