Fra klokken 12:00 13. juni og gjennom 24 timer skal rundt 500 ansatte og frivillige i NLF notere opphav på norske og utenlandske lastebiler og trekkvogner ved mer enn 20 forskjellige tellepunkter.

- Takket være NLFs omfattende regionsapparat er vi i stand til å stasjonere mannskap langs sentrale strekninger over hele landet. På den måten vil vi kunne innhente en unik oversikt over andelen norske og utenlandske lastebiler som ferdes på vegnettetsier markedsdirektør i NLF, Kjell Olafsrud. Han er også prosjektleder for telleaksjonen.

Teller også varebiler

Aksjonen som blir utført annethvert år skal denne gangen utvides til også å dekke utenlandsregistrerte varebiler. Hensikten bak dette er å kartlegge omfanget av utenlandsk godstransport som mistenkes å utføres med kjøretøy som ikke er underlagt kjøre- og hviletidsregler.

- Vi er oppmerksomme på at stadig flere transportoppdrag som tradisjonelt utføres med større lastebiler nå kjøres med varebiler hvor en kun trenger førerkort klasse B. Det er ikke bra, verken for trafikksikkerheten eller konkurranseforholdene, siden disse ikke er underlagt kjøre- og hviletid og ofte lastes over evnesier Olafsrud.

En tredjedel

Det finnes ingen offisiell oversikt over hvor mange utenlandske lastebiler som ferdes på norske veger til enhver tid. Telleaksjoner i 2013 og 2015 indikerte at hvert tredje tunge kjøretøy stammet fra utlandet, derav de aller fleste fra Øst-Europa.

- Vi er veldig interessert i å finne ut hva status er i 2017. Svaret får vi 14. juni, avslutter markedsdirektøren.