Statoil mener at deres syntetiske biodrivstoff HVO100 fungerer like bra eller bedre enn tradisjonell diesel, hele året, på alle nyere lastebilmotorer. Dette er godt nytt for miljøet, siden CO2-utslippet for dette drivstoffet ligger på omtrent en fjerdedel av det vi får fra konvensjonell diesel. Hvis samtlige av NLFs medlemmer som fyller diesel hos Statoil byttet til HVO100 i dag, kunne vi ha fjernet 350 000 tonn CO2 fra det norske klimaregnskapet over natta.

Men for å gjøre det må vi vite at drivstoffet fungerer som det skal. Derfor setter NLF nå i gang en langtidstest for å finne ut hvordan HVO fungerer i reell bruk med norske lastebilsjåfører bak rattet.

Scania, Volvo, Mercedes-Benz og MAN

Forbundet satte seg som mål å få de fire største lastebilmerkene med på testen. ScaniaVolvo og  Mercedes-Benz har allerede godkjent HVO for bruk på sine Euro VI-motorer og MAN har opplyst at de vil komme med en formell godkjennelse mot sommeren. For å sikre deltakelse i NLFs prosjekt har det inntil videre blitt innhentet en separatgodkjennelse fra produsenten.

– Dette er et tydelig signal om at lastebilprodusentene ønsker å strekke seg ekstra langt for å kartlegge egenskapene til HVO, sier NLFs prosjektleder Jens Olaf Rud. Han vil ha det overordnede ansvaret for langtidstesten og fører en tett dialog med de deltagende aktørene.

Grundig gjennomgang før oppstart

Med MAN på plass har NLF sikret seg en representant fra hver av de fire mest solgte lastebilmerkene. Prosjektstarten ble markert ved at de fire lastebilene med sjåfører og eiere ble samlet på Statoil Vestby sammen med representanter fra NLF og Statoil Fuel & Retail. Der fikk de en grundig gjennomgang i drivstoffets egenskaper slik at alle er klar over hva som befinner seg på tanken. Deretter ble testsjåførene presentert.

Kjøretøyenes tilstand logges kontinuerlig

Startskuddet går 1. mars. Før testens start skal alle kjøretøy gjennomgås grundig for å gi en komplett tilstandsrapport. Så fylles HVO100 på tankene og lastebilene sendes ut på en av de tøffeste praktiske utfordringene et hvert drivstoff kan gå gjennom – nemlig norsk helårsvær.

 Før testen er over vil kjøretøyene ha prøvd seg i alle tenkelige praktiske situasjoner og kjøreforhold. Og dette er viktig, for selv om Statoil har gjennomprøvd drivstoffet over lang tid, er det hverdagen for vanlige lastebilsjåfører som er den virkelige kvalitetstesten, forteller Rud.

Underveis vil lastebilenes tilstand bli kontinuerlig logget ved hjelp av produsentenes egne analyseverktøy. Parametere som utslipp, forbruk og kjøremønster vil bli kartlagt og sammenlignet med tilsvarende kjøretøy som bruker konvensjonell diesel. Sjåførene skal også intervjues for å finne ut om de merker noen endringer i kjørbarheten fra førersetet. 

Grundig analyse ved testslutt

Den første milepælen vil komme etter tre måneder. Da vil datagrunnlaget som er hentet inn bli analysert, og resultatene publiseres på NLFs bransjemesse  Transport 2016 den 9. juni på Lillestrøm. Det vil også foregå et datautvekslingssamarbeid med Transportøkonomisk Institutt (TØI) til nytte for instituttets egen forskning på drivstoffet HVO.

Nyttige lenker:

Informasjon om HVO

Her settes HVO på den store vinterprøven

Mercedes sier ja til HVO-biodiesel

Volvo godkjenner fornybar diesel