Norges Lastebileier-Forbund (NLF) får stadig tilbakemeldinger fra medlemmer om at utenlandske transportører med underbetalte sjåfører og dårlig utrustede vogntog selger sine tjenester for langt under det som er mulig for en norsk transportør. Utenlandske transportører gjør det blant annet ved at mange av dem ikke bidrar til fellesskapet gjennom skatter, avgifter, bompenger osv.  NLF er for konkurranse, men det må skje på like vilkår.

NLF har i dag hatt et møte med komitemedlemmer fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe. NLF benyttet anledningen til å presentere en 12-punkts tiltaksplan som inneholder helt konkrete forslag til hvordan gjennomføre økt kontroll med utenlandske transportørers virksomhet i Norge. Tiltaksplanen er ment som et konstruktivt bidrag til myndighetene slik at man raskere kan komme frem til effektive løsninger på et stort samfunnsproblem.

Brevet blir sendt statsråd Marit Arnstad i morgen, med kopi til arbeidsminister Anniken Huitfeldt. Budskapet i tiltaksplanen er: Trafikksikkerhet – bedre fremkommelighet – likere konkurransevilkår. Den inneholder forslag som tilbakehold av kjøretøy ved lovbrudd, forbud mot videresalg av oppdrag med mer. NLF har tiltro til at statsråden tar dette alvorlig, og at hun raskt følger opp de konkrete forslagene.

Klikk her for å laste ned tiltaksplanen.

Mer om dagens møte i denne artikkelen.
  
Kontaktpersoner: 
Administrerende direktør Geir A. Mo                      Mobil: 93 03 03 88 
Kommunikasjonssjef Kari Brun Ågotnes                 Mobil: 98 23 69 99