I løpet av siste år har dieselprisen økt med kr. 1,50 per liter. Bare siden nyttår har prisøkningen vært 90 øre.  En vanlig, norsk lastebil som kjører 80 000 km i året, har fått en merkostnad på diesel på 48 000 kroner. 
NLFs konjunkturundersøkelse for 2010 viser lave driftsmarginer, og en stram likviditet i lastebilbedriftene. Derfor vil denne økningen for mange bedrifter kunne få alvorlige konsekvenser, dersom økningen i dieselprisen ikke straks blir kompensert ved en justering av transportprisene eller ved et direkte drivstofftillegg på fakturaen som sendes til vareeieren. Mange lastebilbedrifter har gjennom sine avtaler ikke muligheter til å be om kompensasjon for slike galopperende utgifter.   
NLF mener at nå må myndighetene komme på banen. Det er helt umulig at de økte dieselkostnadene skyves over på tusenvis av små og store lastebilbedrifter rundt om i landet. I neste omgang vil dette slå kraftig ut for hele næringslivet.   
-Alle tegn tyder på en fortsatt kraftig økning i dieselprisen i tiden som kommer. Derfor ber vi nå om et møte med Finansdepartementet for å forklare de alvorlige konsekvensene for lastebilnæringen og næringslivet, som betjenes av transportnæringen, sier forbundsleder i NLF, Per Madsen. 
Kontaktpersoner i NLF: 
Forbundsleder Per Madsen mobil 91 32 67 00 
Adm. direktør Olav Slaatsveen mobil 90 17 43 08