Det er et stadig voksende problem at norske godstransportører, som for eksempel de store spedisjonsfirmaene og detaljistleddene, bruker utenlandske transportører til oppdrag i Norge, såkalt kabotasje. Dette er i utgangspunktet ulovlig, med enkelte unntak. Det følger klart av straffeloven og yrkestransportlova at transportør har et straffeansvar og et medvirkeransvar for lovlig transport. Benytter transportkjøper ulovlig transport, kan transportkjøper straffes, på lik linje med sjåfør og lastebileier. 
– Ulovlig transport godtas i dag av profesjonelle transportkjøpere, og det er ofte organisert. Det er som å kjøre pirattaxi, sier juridisk direktør i NLF, Robert Aksnes.  
NLF ønsker like konkurransevilkår for bransjen og ser det nødvendig å understreke det juridiske ansvaret som norske transportkjøpere har når de bruker utenlandske transportører. 
– Vi ser at de store aktørene i bransjen, for eksempel fiskeeksportører og de store samlasterne, står for et skittent spill som myndighetene dessverre ikke tar tak i. Vi har opplysninger som tyder på systematisk ulovlig bruk av utenlandske transportører innenlands, understreker Aksnes. Det virker som flere aktører bevisst spekulerer i manglende kontroll fra kontrollmyndighetene, og gjemmer seg bak det de mener er uklart regelverk.  Dette kan få alvorlige konsekvenser, ikke minst for trafikksikkerheten. NLF er redd for at utstrakt bruk av transportører som bruker eldre kjøretøy og førere som mangler erfaring med norske vinterveier, setter trafikksikkerheten i fare   
– NLF krever at kontrollmyndighetene nå må reagere mot uansvarlige transportkjøpere og ikke bare straffeforfølge sjåfør og i noen tilfeller bileier. Det er bakmennene, og de som tjener på den ulovlige virksomheten som må tas, avslutter Robert Aksnes.   
Kontaktpersoner: 
Juridisk direktør Robert Aksnes
Mobil 90 56 29 47 
Kommunikasjonssjef Kari Brun Ågotnes                      
Mobil 98 23 69 99