NLF hadde sitt landsmøte på Trysil denne helga. Landsmøtet vedtok fire uttalelser om henholdsvis ulovlig kabotasje, bruk av rundkjøringer på veier utenfor tettbygde strøk, takster og betaling på riks- og fylkesveiferjer og finansiering av riksveiutbygging. 
Uttalelsene beskriver NLFs krav som vil bli fulgt opp i NLFs arbeid overfor Stortinget, Samferdselsdepartementet, og Vegdirektoratet.  
– Årets landsmøte står samlet bak krav som bygger opp under de mål som er vedtatt for Norges Lastebileier-Forbund i de kommende årene. Uttalelsene representerer krav som vil sikre like konkurransevilkår, en konkurransedyktig næring og bidra til lavere utslipp, sier forbundsleder Per Madsen, som ble gjenvalgt for to nye år.

Klikk her for uttalelse om ulovlig kabotasje
Klikk her for uttalelse om bruk av rundkjøringer på veier utenfor tettbygde strøk
Klikk her for uttalelse om takster og betaling på riks- og fylkesveiferjer
Klikk her for uttalelse om finansiering av riksveiutbygging

Kontaktpersoner:

Forbundsleder Per Madsen Mobil: 91 32 67 00
Kommunikasjonskonsulent Hedda Klemetzen Mobil: 45 02 36 90