For å kjøre opp norske bakker vinterstid, trenger tunge kjøretøy å kunne løfte løpeakselen og overføre trykket til drivakselen. Det er nødvendig for å få et tilstrekkelig veigrep. Kjettingbruk er ikke et alternativ alene på grunn av mange minussider. I tillegg vil økt kjettingbruk gi mer slitasje på veiene og produsere mer svevestøv. Når Vegdirektoratet nå innfører EU-direktivet som forbyr fullt akselløft, får det store konsekvenser for norske tunge kjøretøy. 
– Dette handler ikke om latskap hos sjåfører som Vegdirektoratet ønsker å koke debatten ned til. Det er kun et spørsmål om trafikksikkerhet og fremkommelighet. Det dokumenteres av SINTEF i en rapport fra 2009, og bekreftes også av vegvesenets egne utestasjoner, påpeker Geir A. Mo. 
Utenlandske vogntog som ikke er skodd for vinterforhold, sperrer norske veier fordi de har kjørt delvis i grøfta eller står på skrå i kjørebanen. Hva veimyndighetene straks må ta stilling til, er hvorvidt de ønsker å forverre fremkommeligheten også for norske vogntog og slik redusere trafikksikkerheten i Norge. Dette vil i så fall få konsekvenser også for andre trafikanter og det vil fort gå ut over trafikksikkerheten. 
– NLF mener det er svært alvorlig at norske veimyndigheter reduserer en så viktig trafikksikkerhetssak til å gjelde tenkte personlige egenskaper hos yrkessjåfører. En byråkratisk innfallsvinkel må ikke få styre en så viktig praktisk problemstilling. NLFs forbundsstyre representerer små og store transportører med lang erfaring på norske vinterveier, og har nå hatt en bred drøfting av saken. Forbundsstyret krever at dagens praksis med mulighet for akselløft opprettholdes av hensyn til sikkerhet og fremkommelighet på norske veier, avslutter Mo. 
Kontaktpersoner: 
Administrerende direktør Geir A. Mo              Mobil: 93 03 03 88 
Kommunikasjonssjef    Kari Brun Ågotnes      Mobil: 98 23 69 99