Sammen med forbundsleder Lars M. Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) tar NLF-direktøren tydelig avstand fra praksisen som enkelte yrkessjåfører utøver i sosiale medier.

- Kontroll av tunge kjøretøy og yrkessjåfører er ment for å gjøre veiene tryggere og luke ut verstingene som ikke bare utkonkurrerer norske transportører på pris, men som også utgjør en reell trafikkfare, forteller Johnsen. Han synes det er skremmende at kontrollene jevnlig varsles på lukkede Facebook-sider, og at så mange åpenbart ikke ser problemet med å bruke disse kanalene.

Ruskjørere går under radaren

- Mange av kontrollene er fellesaksjoner utført av Statens vegvesen, Politiet og Arbeidstilsynet. Her blir det kontrollert alt fra kjøretøytilstand, bruk av narkotika, trafikkfarlige legemidler og alkohol og at den ansatte får riktig lønn og diett. Det er umulig for en sjåfør å vite på forhånd hva som skal kontrolleres. Når kontrollen varsles, risikerer en derfor at ruskjørere og trafikkfarlige kjøretøy går under radaren, forteller Geir A. Mo.

Konsekvenser for ansettelsesforhold

NLF og NTF er enige om at det er nødvendig med vegkontroller, ikke minst på bakgrunn av det økende antall utenlandske transportører i Norge. Forbundene har derfor ovenfor myndighetene krevd flere og grundigere kontroller for bl.a. å bedre vegsikkerheten, og for å sikre rettferdige konkurransevilkår og hindre sosial dumping innenfor transportbransjen.

- Varsling av kontroller vil undergrave det viktige arbeidet myndighetene gjør og føre til at de som ikke har "rent mel i posen" kan unnslippe kontroll. Sjåførene som varsler kontroller er ofte tilknyttet en konkret transportbedrift og varslingen vil derved undergrave egen bedrift og arbeidsplass. I en arbeidskontrakt bør det være tydelige retningslinjer knyttet til adferd i sosiale medier som kan knyttes til ansettelsesforholdet. Varsling kan være et klart brudd på disse retningslinjene og det kan derved få konsekvenser for ansettelsesforholdet, forteller NTF-leder Johnsen.

Sammen med NLF-direktør Geir A. Mo ønsker nå Johnsen at flere transportbedrifter tar opp temaet med sine ansatte for å mane frem en bedre kultur.

- For mange oppleves kontroller som et nødvendig onde. Det er viktig å huske på at uten disse kontrollene har vi liten eller ingen oversikt over tilstanden på utstyret og sjåførene som sitter bak rattet. Dette blir bare enda viktigere jo sterkere den internasjonale konkurransen blir, avslutter Mo.