– Det er hevet over enhver tvil at kombinasjonen av stabiliteten tariffavtaler representerer, og alle de fleksible løsningene de åpner for i lokale forhandlinger, gjør at de kan gi tariffbedriftene til dels store konkurransefordeler, dersom organisasjonene spiller på lag. En av de store utfordringene for å bevege oss i ønsket retning er imidlertid at så få lastebilsjåfører er organisert, forteller Geir A. Mo. 

– Ansvaret for dette ligger i første rekke på fagorganisasjonene som ikke har greid å fremstå som attraktive nok for sjåførene. Som bedrifter og bedriftsledere skal vi stille oss positive når sjåfører velger å organisere seg, men det er foreningene selv som må stå for vervingen.

Krevende gruppe å nå

Han får støtte fra lederne i henholdsvis Fellesforbundet og YTF, Jørn Eggum og Jim Klungnes. Deres erfaringer fra verving av yrkessjåfører er at dette er en krevende gruppe arbeidstakere å nå.

– Arbeidsplassene deres er mobile, og et stort flertall av bedriftene de jobber i er små familieeide bedrifter med ti eller færre ansatte, sier Eggum.

Klungnes legger til at det økende presset på lønns- og arbeidsforhold i næringen gjør organisering viktigere enn noen gang.

– Arbeidsvilkårene i godsbransjen påvirker også resten av samfunnet. Trøtte og stressede sjåfører gir dårlig trafikksikkerhet på norske veier.

Foreslår felles bedriftsbesøk

– Vi ønsker å invitere til et enda tettere samarbeid for å nå våre felles mål. Det kan være hensiktsmessig å utarbeide felles materiell der vi på vegne av både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden forteller om fordelene ved et organisert arbeidsliv. I tillegg vil jeg også at vi i fremtiden reiser ut og besøker bedriftene sammen, forteller NLF-direktøren.

– Sammen med Fair Transport-sertifisering signaliserer en tariffavtale og et godt forhold til fagforeningene kvalitet og seriøsitet hos bedriften. Dette tror jeg virkelig kan bidra til å sikre norsk transportnæring i en stadig tøffere internasjonal konkurranse, sier Mo.

Han oppfordrer samtidig alle som er interessert i å lære mer om tariffavtale til å delta på NLFs gratisseminar under Transport & Logistikk 2019 hvor lederne fra både NLF, Fellesforbundet og YTF møtes for å diskutere felles utfordringer og mulige løsninger.

Dette vil finne sted fredag 27. september 10:00-11:00 i seminarlokalet på NLFs stand i hall E.