Allerede den 9. mars sendte NLF, sammen med NHO LT, et brev til finansministeren der det ble etterlyst ordninger for å hjelpe transportbedriftene gjennom likviditetskrisen mange nå opplever som følge av de galopperende dieselprisene. Det ble også tatt til orde for et snarlig møtet med ministeren. Etter at brevet ble sendt, har en rekke andre næringsorganisasjoner sluttet seg til kravene. Til sammen representerer disse organisasjonene om lag 10.000 bedrifter, med til sammen 250.000 sysselsatte.

Lite handlekraft

NLF har den siste tiden, både alene og sammen med de tilsluttede organisasjonene, avholdt møter med en rekke partier på Stortinget for å fremme sin sak. Der har man møtt stor grad av forståelse og sympati, men lite handlekraft. De fleste peker naturlig nok på Finansdepartementet og Vedum som nøkkelen til å innfri ønskene. Det var derfor viktig å ha direkte dialog med finansministeren for å komme nærmere en løsning.

– Forstår endelig alvoret

NLF og resten av delegasjonen ble tilgodesett med en romslig time til å legge fram sine synspunkter for en lydhør finansminister. Under møtet viste han stor forståelse for utfordringene dette medfører, spesielt for de mindre aktørene i næringen som har få eller ingen administrative ressurser. Det kom imidlertid ingen lovnader om raske løsninger fra ministeren, men han avsluttet møtet med å forsikre om at budskapet ville bli tatt med i regjeringens arbeid.

– Det var et godt møte, der vi fikk tid til å gå grundig inn i problemstillingen. Vi kommer selvsagt til å følge opp dette med ministeren, men nå kan vi endelig legge til grunn at han forstår alvoret i situasjonen mange av våre medlemmer opplever som følge av de ustabile dieselprisene, sier Geir A. Mo i en kommentar.