AS BTS - Bergen Transport og Spedisjon

Adresse:
Skur 23, Dokkeskjærskaien
5006 Bergen
 
Telefon: 55548070