Birkeland Entreprenørforr. AS

Er dette din bedrift? Logg inn for å gjøre denne siden om til en hjemmeside slik at du kan legge inne egne menyer og innhold.

Adresse:
Sløvåg 34
5960 Dalsøyra
 
Telefon: 57785860
Fax: 57785861
E-post: post@birkas.no