YND Kran og Transport AS

Lang og bred erfaring.

Transport av lang, bred og høy last.

Kranbiler i ulike størrelser.

Alt innen byggeplass transport

Telefon, 555 00 555
Odd Yndestad, 971 28430