Historikk

AS Sula Rutelag ble stifta i 1909 med tanke på å frakte personer og gods mellom Sula og Ålesund.

Firmaet har utvikla seg til å bli et moderne transportfirma med gode medarbeidere og godt materiell.

Transport av gods for Schenker er dominerende innen aktiviteten vår.

Med våre 10 moderne biler frakter vi gods mellom Østlandet og Møre, alle med Euro6 motorer.

Våre 13 distribusjonsbiler fordeler godset rundt i Ålesund og i distriktet.

Våre 7 moderne Turbusser er av høy kvalitet og alle har Euro 6 motorer, våre kunder setter stor pris på våre tjenester og oppdraga er mange.

Bilparken blir fornya fortløpende.

Mvh.

Bertil Breivik

Dagligleder.

  

Det er ikke publisert noen artikler her enda