Velkommen

KMV systemet er kjærnen for HMS arbeidet i bedrifta.

Alle ansatte skal sette seg inn i, og bruke systemet aktivt for å ivareta mydighetene sitt krav om systematisk HMS arbeid.

Kvar enkelt vil i systemet blandt anna kunne:

  • Registrere avvik
  • Registrere diesefylling på biler
  • Registrere risikoanalyser
  • Vere oppdatert på aktuelt lovverk
  • Kunne vere oppdatert på bedrifta sin policy, etc.

Systemet vil fortløpande bli oppdatert og vidareutvikla.

GOR

Kontakt
Geir Ove Røed
6777 Stårheim
mobil: 911 34 005
Epost: ortra@online.no
Web: www.ortra.no