Ortra AS

KMV systemet er kjærnen for HMS arbeidet i bedrifta.

Alle ansatte skal sette seg inn i, og bruke systemet aktivt for å ivareta mydighetene sitt krav om systematisk HMS arbeid.

Kvar enkelt vil i systemet blandt anna kunne:

  • Registrere avvik
  • Registrere diesefylling på biler
  • Registrere risikoanalyser
  • Vere oppdatert på aktuelt lovverk
  • Kunne vere oppdatert på bedrifta sin policy, etc.

Systemet vil fortløpande bli oppdatert og vidareutvikla.

GOR

Adresse:
Haugen Industriområde
6770 Nordfjordeid
 
Telefon: 91134005
E-post: ortra@online.no