Ortra AS

Ortra as holder til i trivelige lokaler på Haugen industriområde i Eid kommune. Vi utfører de fleste typer transportoppdrag, og gjerne i samarbeid med andre. Vår viktigeste samarbeidspartner er Retura Nomil der vi også er inne på eiersiden.

I 2008 flyttet vi inn i de nye lokalene våre på Haugen der vi har kontor og vedlikeholdshall for egne biler.

I 2014 fusjonerte vi med Myrold og Røed Transport som etter hvert også kjøpte opp resten av aksjene i selskapet. Navnet Ortra, som har 60 år i bransjen, ble beholdt.

I 2017 vant vi anbudet om etablering og drift av gjenbruksstasjon for Eid Kommune.  

Miljø er viktig for oss. Vi har i den senere tid brukt store ressurser på oppgradering  til nye og miljøvennlige kjøretøy. Ortra har i dag en variert og moderne bilpark.

Vår bedrift har gjennomgått kvalitetsprogrammet fair transport, og er nå sertifisert som fair transport bedrift. 

Geir Ove Røed
mobil: 911 34 005
Epost: post@ortra.no
Web: www.ortra.no

Ansatte: 15
Biler: 12
Omsetning: 21 mill.