Til forsiden
Betraktninger fra Enebakk – om trafikksikkerhet og miljø
Kjetil Meaas, Bedriftsrådgiver NLF
schedule 6 november, 2017

Etter forhøyet bompengesats og rushtidsavgift i Oslo har mange bilister nå funnet omkjøringsvei langs Rv120 mellom Lillestrøm og Elvestad. Det som er bekymrer mest er at antall vogntog på denne strekningen har økt betraktelig. Kun en liten del av strekningen – preget av svingete og smale veier – har gang- og sykkelvei. Nå når det nærmer seg vinter med glatte og vanskeligere kjøreforhold, håper jeg at Vegvesenet er tidlig ute med godt vedlikehold. Allerede i dag merker jeg at rutebussen bremser ned hastigheten flere steder ved møte med busser eller vogntog. Mitt håp er at vi ikke får en ulykke mellom vogntog og buss/fotgjengere/syklister fordi vogntog nå kjører omvei rundt Oslo og vil kompensere den lengre kjørestrekningen ved økt hastighet. Det vil være en høy pris å betale for litt bedre luft i Oslo-gryta.