Til forsiden
Styrbar løpeaksel på semitrailer - positivt eller negativt?
Dag Nordvik, fagsjef teknikk NLF
schedule 12 februar, 2018

På mange semitrailere i Norge i dag er det en medsporende 3. aksel som siste aksel på traileren. Den kalles i noen tilfeller også for medstyrende. Fordelen med løsningen er at man får bedre manøvrerbarhet i skarpe svinger fordi svingsentrum i traileren flyttes nærmere trekkvogna enn om man kun hadde 3 stive aksler.

En annen fordel er at man med dette får flyttet akslene lengre bakover på semitraileren, og at man dermed kan legge mer last over på bilen (som i de fleste tilfeller får for liten del av belastningen). Begge deler er innenfor lovkravene om sporing som må være minst 5300mm i innerradius.

Det er delte meninger om løsningen. Noen mener den er bra i forhold til manøvrerbarhet og dekkslitasje, mens andre mener den burde vært avskaffet fordi den kan gi uforutsette bevegelser under transport. Det siste skjer gjerne der hvor akselen er låst i «rett frem posisjon» i hastigheter over 40 km/t. Dette vil innebære at den låser seg opp f.eks. i rundkjøringer, og i inn- og utkjøringer hvor hastigheten er lav.

Når akselen bak er ulåst, vil man også få et utsvep bak som er større enn om den er låst. Dette kan, om man ikke er oppmerksom, medføre at bakenden på traileren hekter seg bort i noe i ytterkant av svingen.

Det er i dag ingen lover eller forskrifter som regulerer om akselen skal være låst i høyere hastigheter, det gir rom for at den kan være styrende i alle hastigheter.

NLF mener at dette er negativt med hensyn til trafikksikkerhet. Grunnen til vårt syn er at aksler som alltid er ulåste følger trekkvogna og trailerens svingbevegelser. Dermed bidrar heller ikke akselen til å skape sideveis friksjon ved kjøring i svinger i høye hastigheter. Resultatet kan være at traileren kan skrense og gli ut i motgående kjørefelt eller i grøfta.

De fleste semitrailerne er 3-akslede, og en vanlig «trippel» har makslast på 24 tonn, dvs. 8 tonn pr. aksel og 4 tonn pr. hjul. I en sving vil dekktrykket mot vegbanen fra hvert enkelt hjul gi sideveis friksjon når det kun er «stive» aksler. Har traileren derimot en medsporende 3. aksel som ikke låses, vil det kun være 4 av trippelens 6 hjul som gir sideveis friksjon – fordi det siste to hjulene følger svingen. Det betyr at de 4 hjulene skal ta imot sideveis krefter tilsvarende 6 tonn pr. hjul, men har bare 4 tonn da den styrende akselen bærer sin last hele tiden. Fysikken sier da at sjansen for skrens øker vesentlig!

 I forbindelse med at NLF ovenfor Vegdirektoratet har foreslått økte totalvekter for normale vogntog, vil vi i denne sammenheng be om at det sette krav til låsing av semitrailerens 3. aksel i hastigheter over 40 km/t.

Pr. i dag er loven slik at det kun kan være en medsporende aksel på en semitrailer, men vi mener man kan tillate flere medsporende aksler såfremt det er automatisk låsing som beskrevet over. Dette vil lette manøvrerbarheten vesentlig på trange områder samtidig som man reduserer faren for skrens.