Til forsiden
Gebyrene øker mer enn prisveksten
Jan Harry Svendsen
schedule 3 desember, 2017

Økninger i gebyrer følger ikke prisveksten. Problemet er konsekvent avrunding opp til nærmeste 10-krone.

Et ønske om oversiktlige gebyrbeløp gjør at indeksreguleringen av gebyrsatsene ligger langt over prisveksten.

Praksisen er nemlig at man avrunder opp til nærmeste ti-krone.

- NLF forstår ønsket om oversiktlige gebyrbeløp, men vi mener at dette ikke er et argument all den tid at en krone fortsatt er et gyldig betalingsmiddel – og i en tid hvor man ved elektronisk betaling fortsatt kan betale kronebeløp.

Allerede i 2016 påpekte NLF skjevheten i forhold til prisvekst og økning i gebyrer. For trass i at de skal følge prisveksten ligger den reelle økningen langt over.

Med en forventet prisvekst på 2,4 prosent i 2017 og 1,6 prosent i 2018 burde gebyrene følge prisveksten, men i samme periode har de økt med omlag 40 til 90 prosent mer enn forventet prisvekst.

- Med bakgrunn i dette ber NLF om at gebyrene for 2018 korrigeres slik at de ligger på nivå i 2017 pluss 1,6 prosent og at de avrundes opp eller ned til nærmeste krone.

Her kan du lese hele høringssvaret